De problematiek is wereldwijd. Fijn stof is de sluipmoordenaar die de wereldgezondheid bedreigt. Elk land wereldwijd heeft zich geëngageerd om iets te gaan doen aan de uitstoot van fijn stof. Voor België betekent dit dat de uitstoot van fijn stof veroorzaakt door verwarming met fossiele brandstof verantwoordelijk is voor 45% van de totale uitstoot. Tegen 2050 moet volgens de KYOTO-norm 85% van alle gebruikte energie  van hernieuwbare bron zijn. Meer bepaald gas, mazout en kolen zouden dan onmogelijk worden. Hout is een economisch en ecologisch verantwoord alternatief maar is tegelijk ook verantwoordelijk voor de uitstoot van fijn stof. Met de OEKOSOLVE filters kan deze uitstoot tot 95% gereduceerd worden en zo hout ook in de toekomst als brandstof behouden.


Zowel zij die verwarmen op industrieel niveau als de mensen zoals u en mij die verwarmen op houtbasis (pellet, houtblokken, schaafsel) kunnen zorgvrij stoken aangezien de filter het zuiverende werk voor zich neemt.


Wil u kijken hoe de luchtkwaliteit in uw omgeving is dan kan u steeds een kijkje nemen op de websites van de dienst leefmilieu.

Our Team
Internationaal sterk sinds 2008
Ons team Zwitserland