INFECTIEBEHEER

COVID-19

Hoe uzelf, patiënten en medewerkers beschermen?

Nieuwe verfijnde technologie

Eerst was er  SARS, toen kwam MERS, vandaag hebben we te maken met dodelijke coronavirus — COVID-19. Ondertussen heeft dit respiratoir virus de wereld fors in zijn greep. Zelfs als we Covid-19 bedwingen blijft besmettingsgevaar reëel en is de kans groot dat een nieuwe variant opduikt. Medische centra hebben er baat bij hun hygiënische maatregelen extra aan te scherpen.

Luchtontsmettende maatregelen

Omdat de virusverspreiding ook via de lucht besmettingen veroorzaakt, zijn luchtontsmettende maatregelen geen overbodige luxe.

Momenteel beschikken we al over heel veel kennis omtrent COVID-19, maar nog lang niet genoeg.

Part is science and part is hope  liet Dr. Gauden Galea, van de World Health Organisation zich recent in Beijing ontvallen. Maar hospitalen en dokterskabinetten, met kleinere oppervlaktes kunnen gelukkig meer rekenen op wetenschap dan op hoop.

Plasmatechnologie

Wereldgezondheid officials zien tot nu toe geen andere mogelijkheid dan te werken met beperkende maatregelen zoals quarantaines en harde reis-en bewegingsmaatregelen. Met de beproefde plasmatechnologie zijn we in staat een goed uitgemeten luchtmanagement op poten te zetten. Zeker wanneer we beseffen dat deze technologie in staat is een dam op te werpen tegen allergieën, bacteriën, virussen en fijnstof

Hoe bipolaire ionisatie werkt om de lucht van verontreinigende stoffen te reinigen.

In de lucht zwevende deeltjes worden geladen door de ionen, waardoor ze gaan klonteren en in filters worden gevangen

Terwijl ze zich delen om zich voort te planten, binden bacteriën en viruscellen zich aan zuurstofionen en worden vernietigd

Geurige gassen en aerosolen oxideren bij contact met zuurstofionen en worden geneutraliseerd

Zuurstofionen veroorzaken een chemische reactie waarbij VOS hun moleculaire structuur afbreken

Weer luchtgebonden Corona-partikels

Er zijn inmiddels tal van artsen die de ultra-low energy plasma technology van Polvo toepassen om de luchtgebonden partikels van Corona te elimineren. Dat is alvast een hele stap voorwaarts. Labotesten, uitgevoerd o.a. door de NASA, tonen aan dat de werking ervan zeer doeltreffend is. De beproefde technologie wordt al toegepast in talloze hospitalen wereldwijd en is in staat om alle vormen van lucht gedragen bacteriën en virussen – zoals MRSA, Clostridium difficile, en Aspergillus niger – te neutraliseren.

Luchtmanagement als derde pijler

Luchtzuivering is de derde pijler in de globale ontsmettingsstrategie, naast handhygiëne, oppervlaktereiniging en beschermende kledij.Zo worden N-95 maskers aangeraden voor medewerkers die in contact staan met Corona-patiënten. De filters zijn echter beperkt en filteren partikels met een grootte van 0.3 micron. Terwijl het Corona-virus tussen 0.1 en 0.2 micron groot is en de kans ziet door de mazen van het net te glippen. Maskers beschermen, helaas niet allemaal.

Plasmatechnologie, meer wetenschap dan hoop

De aanwezige lucht wordt door plasmatechnologie volledig gezuiverd, het risico op besmetting sterk gereduceerd. De aanwezige sporen die leiden tot allergieën worden door deze technologie afgebroken, fijnstof wordt geëlimineerd.De uitbraak van  COVID-19 is een wake-upcall om van luchtzuivering in de zorgomgeving een prioriteit te maken. U en uw medewerkers hebben er alle voordeel bij dat de luchtkwaliteit optimaal is. Geavanceerd luchtmanagement zal ook van tel zijn na de Coronacrisis.

U wilt uiteraard meer weten. Contacteer Polvo.